Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

Wystawy


kalendarz wystaw 2020r

  

 1-2.02.2020  Nowy Dwór Maz. (O.Legionowo)  44 wystawa Krajowa INFO 
 03-10-2020  Nowy Dwór Maz. (O.Legionowo)  wystawa klubowa -pinczerów, sznaucerów, dobermanów i czarnych terierów rosyjskich  
 04-10-2020  Nowy Dwór Maz. (O.Legionowo)  45 wystawa krajowa  
 05-12-2020  Nowy Dwór Maz. (O.Legionowo)  46 wystawa krajowa  
 06-12-2020  Nowy Dwór Maz. (O.Legionowo)  46 wystawa krajowa  

 

KOMUNIKAT ZG ZKwP


W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.


Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

 

Przy przyjmowaniu zgłoszeń na wystawy w Polsce psów urodzonych za granicą z ciętymi uszami i/lub ogonami, decyduje aktualny stan prawny w danym kraju dotyczący zakazu cięcia uszu i ogonów, a nie data urodzenia psa. 

 

ŻADNE ZAŚWIADCZENIA NIE BĘDĄ HONOROWANE