Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj86
mod_vvisit_counterwczoraj286
mod_vvisit_countertydzień615
mod_vvisit_countermiesiąc1592

Online : 6
Your IP: 3.231.217.107
Dziś: 07 Cze 2023
Home Ranking REGULAMIN RANKINGU
REGULAMIN RANKINGU

REGULAMIN RANKINGU

„NAJLEPSZY PIES

ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE

ODDZIAŁ W LEGIONOWIE”

 

1. Organizatorem Rankingu „Najlepszy Pies ZKwP Oddział w Legionowie” („Ranking”) jest Zarząd Oddziału w Legionowie Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP O/Legionowo). Na jego wniosek powoływana jest Komisja Rankingowa („Komisja”), która prowadzi dokumentację, dokonuje podliczenia punktacji oraz przedstawia wyniki „Rankingu” w poszczególnych kategoriach Zarządowi Oddziału.

2. Celem „Rankingu” jest zaprezentowanie osiągnięć psów i suk, należących do Członków ZKwP O/Legionowo na wystawach krajowych i zagranicznych oraz w konkursach pracy. Ideą „Rankingu” jest porównanie osiągnięć oraz uhonorowanie i wyróżnienie właścicieli oraz ich psów, którzy uczestnicząc w imprezach kynologicznych, poprzez osiągane wyniki, przyczyniają się szczególnie do promowania ZKwP O/Legionowo.

3. „Ranking” prowadzony jest na zasadach całkowitej dobrowolności. Do „Rankingu” mogą być zgłaszane jedynie psy i suki zarejestrowane w ZKwP O/Legionowo, których Właściciele mają opłacone składki za rok bieżący i nie zalegają z żadnymi opłatami za poprzedni sezon wystawowy.

§1

1. Sezon obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Warunkiem zgłoszenia do „Rankingu” jest uzyskanie z wystaw/zawodów/egzaminów ocen i tytułów wyszczególnionych w załączniku.

2. Zgłoszenia psa do „Rankingu” dokonuje Właściciel.

3. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie w formie papierowej wypełnionej „Karty zgłoszenia” (Zał. 1) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia do 15 lutego każdego roku.

4. W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

5. Do formularza zgłoszeniowego należy wpisać wyniki z minimum trzech wystaw z danego sezonu.

6. Osiągnięcia wystawowe potwierdza się na podstawie kart ocen z wystaw, których kopie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Lokaty uzyskane na konkurencjach finałowych można potwierdzić wpisem w karcie ocen lub zdjęciami z podium danej wystawy.

7. Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (championaty krajów FCI, InterChampionat, oraz championaty partnerów FCI – American Kennel Club, Canadian Kennel Club oraz The Kennel Club UK) przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony i potwierdzony stosownym certyfikatem.

8.Właściciel psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia osiągnięć. W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia.

§2

1. Wprowadza się następującą klasyfikację:

- osiągnięć wystawowych;

- osiągnięć użytkowych;

-łączną klasyfikację osiągnięć wystawowych i użytkowych;

2. Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie w czterech kategoriach:

- kategoria szczenię (klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt),

- kategoria junior (klasa młodzieży),

- kategoria senior (klasy pośrednia, otwarta, użytkowa, championów),

- kategoria honorowa (klasa weteranów).

§3

1. Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabeli (Zał. 2, Zał. 3), oddzielnie dla suk i oddzielnie dla psów. Każdy Członek ZKwP O/Legionowo może zgłosić do rankingu psy i suki w kategorii szczenię, junior, senior i honorowej.

2. Punkty za uzyskane dyplomy użytkowe, wyszkolenia, egzaminy oraz championaty prób pracy psów myśliwskich, psów towarzyszących, użytkowych, pasterskich, agility, dummy, ratowniczych itd. przyznawane są wyłącznie w sezonie, w którym pies zaliczył dany egzamin/próby pracy/inne.

3. Punkty za miejsce zajęte w wyścigach chartów przyznawane są wyłącznie w sezonie, w którym odbyły się wyścigi.

§3

1.Po zakończeniu pracy Komisja, przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, prześle do uczestników informację o ilości uzyskanych punktów w celu zgłoszenia w terminie nieprzekraczalnym 14 dni, ewentualnych zastrzeżeń do uzyskanej punktacji lub uzupełnienia brakującej dokumentacji. Po tym terminie wyniki rankingu w formie protokołu zostaną przekazane przez Komisję Zarządowi Oddziału.

2. Najwyżej punktowany pies lub suka, otrzyma tytuł:

Najlepszy Pies ZKwP/O. Legionowo” w roku ……………………. (zgodnie z klasyfikacją i kategorią)

3. Psy które uzyskają miejsca od I do IV otrzymają dyplomy i puchary, natomiast psy zajmujące kolejne miejsca otrzymają dyplomy z informacją o uzyskanej punktacji i miejscu w „Rankingu”.

4. Wyniki rankingu będą zamieszczane na stronie internetowej ZKwP Oddziału w Legionowie oraz mediach społecznościowych.

5. Zgłoszenie do rankingu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Rankingu organizowanym przez Oddział Legionowo Związku Kynologicznego w Polsce i akceptuję jego warunki, a podane przeze mnie dane są prawdziwe.

RODO klauzula do dopisania

……………………………………

Data i podpis właściciela psa/suki

Zał. 1

 

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE

ODDZIAŁ W LEGIONOWIE

Data złożenia/Data wpływu:………………

SEZON 2022

KARTA ZGŁOSZENIA DO RANKINGU

(Prosimy wypełnić wielkimi literami)

 

WŁAŚCICIEL:…………………………………….…………………………………....

TELEFON:………………………………………….………………………………..….

ADRES E-MAIL:……………………………………………………………..…………

Prosimy o zaznaczenie znakiem X

KATEGIORIA:

Szczenię                

 
   

Junior                  

 
   

Senior            

 
   

Honorowa      

PŁEĆ:

Pies            

 
   

Suka          

 

IMIĘ I PRZYDOMEK:

RASA:

 

L.p.

Kategoria

Klasa

Data

Miejscowość

Państwo

Ranga

Lokata

Tytuły

Punkty

1

               

2

               

3

               

4

               

5

               

6

               

7

               

8

               

9

               

10

               

11

               

12

               

13

               

……………………………

Podpis właściciela psa/suki

Pomocne skróty:

Kategoria

 

kategoria szczenię

SZCZ

kategoria junior

JUN

kategoria senior

SEN

kategoria honorowa

HON

Klasa

 

młodszych szczeniąt

MSZ

szczeniąt

SZ

młodzieży

pośrednia

P

otwarta

O

użytkowa

U

championów

CH

weteranów

W

Ranga

 

krajowa

KR

międzynarodowa

MN

championów

CH

klubowa

KL

europejska

EU

światowa

ŚW

Udział w wystawach zagranicznych (skróty tylko dla imprez organizowanych poza granicami RP)

 

krajowa

KR/Z

międzynarodowa

MN/Z

championów

CH/Z

klubowa

KL/Z

Tytuły: najlepsze

 

młodsze szczenięNMSZ

najlepszy dorosły pies NDP

szczenię NSZ

najlepsza dorosła suka NDS

junior NJ

zwycięzca płci przeciwnej BOS

użytek NU

zwycięzca rasy BOB

weteran NW

zwycięzca grupy BOG + lokata

Tytuły: najpiękniejsze BISy

----------------------------------------------------

młodsze szczenię MSZ-BIS + lokata

weteran - W-BIS + lokata

Szczenię SZ-BIS + lokata

 

junior J-BIS + lokata

 

pies użytkowy U-BIS + lokata

Zwycięzca Wystawy (BEST IN SHOW)

BIS + lokata