Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

NOWY CENNIK 1 STYCZNIA 2023


Wpisowe 50
Rejestracja Psa 25
Kwalifikacja do Hodowli- dla psów i suk z wadami nabytymi 1500
Testy Psychiczne 80
Przegląd hodowlany Owczarka niemieckiego 20
EGZAMIN BH-VT,PT 100
EGZAMIN IGP-1 200
EGZAMIN IGP-V 150
Przegląd Miotu 15
Karta Krycia 32
Karta miotu 30
Duplikat, rodowód eksportowy 100,00
Duplikat, rodowód krajowy 70,00
Nostryfikacja 100,00
Nostryfikacja, tryb EKSPRESOWY 200,00
Nowy wydruk, rodowód eksportowy 100,00
Nowy wydruk, rodowód krajowy 50,00
Przekwalifikowanie, rodowód eksportowy 100,00
Przekwalifikowanie, rodowód krajowy 50,00
Rodowód eksportowy 200,00
Rodowód eksportowy, tryb EKSPRESOWY 400,00
Rodowód krajowy 100,00
Rodowód krajowy, tryb EKSPRESOWY 400,00
Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy 50,00
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy 100,00
Zmiana właściciela, rodowód eksportowy 100,00
Zmiana właściciela, rodowód krajowy 50,00
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA) 50,00
Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA) 50,00
Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela) 50,00
Wymiana rodowodu krajowego-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) 50,00
Wymiana rodowodu eksport-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) 100,00
Przekwalfikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy) 30,00 NOWA POZYCJA W CENNIKU !!!
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU) 20,00 NOWA POZYCJA W CENNIKU !!!
METRYKA 40,00
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP 180,00
Przydomek rejestracja w ZKwP i FCI 180,00
Przydomek ZKwP rejestracja w FCI (stare przydomki zarejestrowane w ZKwP) 100,00
Certyfikat przydomka (wersja drukowana) 100,00
Przydomek FCI rejestracja w ZKwP 180,00
Przydomek-duplikat 100,00
Przydomek-anulowanie 180,00
Przydomek-dopisanie współwłaściciela 180,00
Przydomek-wykreślenie współwłaściciela 180,00
Przydomek-przekazanie 180,00
Przydomek-zmiany w obrębie własności 180,00
Przydomek aktualizacja danych - np.zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasa 30,00 NOWA POZYCJA W CENNIKU !!!

DODATKOWE POZYCJE W CENNIKU

Nowa cena dla członka ZKwP
Przegląd kwalfikacyjny do hodowli 700,00
Przegląd kwalfikacyjny do hodowli ras polskich 350,00

Sprzedaż dla Oddziału
Dyplom GKSP 20,00
Książeczka pracy psa pasterskiego 25,00
Książeczka startowa - pracy Agility 25,00
Książeczka startowa psa 25,00

Certyfikat ED/HD 60PLN / 30 EUR
Dyplom Grand Champion 100 PLN / 50 EUR