Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

  Informujemy: od 05.12.2022 r. do 06.12.2022 r. biuro zamknęte - wracamy w środę 07.12.2022 r

  

 Rozpatrywanie podań do OKH odbywa się wyłącznie na posiedzeniach w 1.i 3. czwartek miesiąca


 WAŻNE !

Zgodnie z uchwałą zarządu ZKwP O/Legionowo koszty dojazdu na przegląd miotu ponosi hodowca. Dojazd liczony jest od siedziby oddziału do hodowli i z powrotem, a stawka kilometrowa zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U.z 2002r,nr.27,poz 271 ze zm)

 

Zgodnie z uchwałą nr 8 z dnia 02.08.2017r. Zarządu Oddziału w Legionowie metryki będą wydawane najwcześniej po siedmiu dniach od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie oddziału.

 

Uwaga!

   Ze względu na zakończoną kadencję Zarządu  ZKwP O/Legionowo i wyborem nowego, wszystkie stałe zgody na przegląd miotu poza oddziałem straciły ważnośćHodowcy którzy są zainteresowani otrzymaniem dalszej zgody na przegląd miotu poza oddziałem muszą złożyć odpowiedni wniosek do OKH.

 

Deklaracje członkowskie kandydaci na nowych członków ZKwP oraz z przeniesienia składają osobiście w sekretariacie oddziału i podpisują w obecności pracownika biura.


Do Pobrania Nowe

Zgłoszenie Miotu

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

WNIOSEK DO ODDZIAŁOWEJ KOMISJI HODOWLANEJ

załącznik do rodowodów exportowych

Potwierdzenie Znakowania Szczeniąt


 

 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Legionowie

ul. Jagiellońska 20                       05-120 Legionowo, 

tel./fax 22 784 27 66

legionowo@zkwp-legionowo.pl

Biuro czynne:

 
poniedziałek 10.00-13.00
wtorek
10.00-13.00
środa  13.00-18.00
czwartek  16.00-20.00
 

 
Reklama

Plan Sędziowania 50 Wystawy

ROZPOCZĘCIE SĘDZIOWANIA O GODZINIE 10:00

 

 

 

OBSADA KONKURENCJI FINAŁOWYCH – 50 WYSTAWY 

Więcej…
 

50. Zimowa Wystawa Psów Rasowych

Przyjmowanie zgłoszeń przedłużone do 23 Listopada

Data wystawy: 3-4 grudnia 2022r.

Termin zgłoszeń: do 18 listopada 2022

Miejsce: Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Sportowa 66

Rozpoczęcie sędziowania: godz. 10.00 

 

UWAGA: Osoby chętne do otrzymania akredytacji FOTO na 50. Zimowej Wystawie Psów Rasowych prosimy o kontakt z biurem Oddziału. Ilość akredytacji ograniczona. Koszt akredytacji, zgodnie z uchwalą Zarządu Oddziału z dnia 4.05.2022r., wynosi 500 zł. 

Jedynie akredytacja FOTO upoważnia do wykonywania zdjęć na wystawie w celu ich dalszej odsprzedaży.

Więcej…
 

OBSADA SĘDZIOWSKA WYSTAWY ZIMOWEJ 3. i 4. GRUDNIA 2022r.

SOBOTA: I, III, VI, VIII, X, RASY NIEUZNANE, MŁODY PREZENTER

NIEDZIELA: II, IV, V, VII, IX , MŁODY PREZENTER

Więcej…
 

Ringi 50. Zimowa Wystawa Psów Rasowych

Więcej…
 
Informacja

Zarząd Oddziału informuje członków oddziału Legionowo, iż została zakupiona umowa sprzedaży psa niehodowlanego oraz psa hodowlanego sporządzona przez Kancelarię Prawa Kynologicznego adwokat Agnieszki Łyp – Chmielewskiej. Umowy są dostępne w Biurze Oddziału po podpisaniu oświadczenia o nieudostępnianiu ww umów osobom trzecim.

Do Pobrania Oświadczenie 

 

SKŁADKI

 
Członków naszego oddziału uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty składki członkowskiej
w wysokości 70 zł za 2022 rok.
 
 
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
 

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Składki i pozostałe należności można opłacać gotówką w biurze Oddziału lub przelewem na konto Oddziału w Legionowie:

ING Bank Śląski S.A. 43 1050 1012 1000 0022 1151 3888

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Legionowie

ul. Jagiellońska 20 , 05-120 Legionowo

 
 
Joomla extensions by Siteground Hosting